Potřebujete peníze k důchodu navíc?

Odchod do důchodu je spojen s výrazným poklesem příjmů, který může mít za následek citelné snížení kvality života. Jak získat peníze k důchodu navíc?

Zpět na všechny příběhy
Stáhněte si brožuru zdarma Chci požádat o prvotní kalkulaci

Možnosti získání peněz pro seniory

Senioři, kteří si v produktivním věku dostatečně našetřili, mohou využít těchto úspor a kvalitu života si udržet. Co když ovšem úspory téměř žádné nejsou nebo se časem vyčerpají? Pokud nebudeme uvažovat o sociálních dávkách, které určitě doporučujeme čerpat seniorům s velmi nízkými příjmy, pak lze využít některou z následujících variant.

Jaké možnosti má senior, který si chce v důchodu finančně přilepšit?

Úspory ve výdajích

Měsíčně lze ušetřit stovky korun ve výdajích a to v především v oblasti telefonních, internetových služeb, energií (elektřina, plyn), bankovních účtů, případně pojištění. Pokud si každý senior, případně za pomoci někoho třetího, provede malé výběrové řízení na dodavatele zmiňovaných služeb, bude se divit, jakých úspor lze dosáhnout. Je to dáno tím, že tyto služby v posledních letech neustále zlevňují, takže se vyplatí tyto náklady řešit. U pojistného je často otázka, zda je potřebné a kryje především to, čeho se nejvíce bojíme a není to uvedeno ve výlukách pojistných podmínek.

Práce

Pokud zmiňované úspory ve výdajích nestačí, pak se lze nechat zaměstnat. Každý, u koho to zdravotní stav dovoluje, se může poohlédnout po nenáročné brigádě nebo zaměstnání. Tím docílí toho, že si navýší svůj měsíční rozpočet o tisíce korun. Z celkového počtu seniorů ca. 2,4 mil. Kč jich tuto cestu zvolilo přibližně 150 tisíc, což činí 6%.

Finanční pomoc od rodiny

Pokud jsou dobré rodinné vztahy, mohou senioři využít finanční pomoci od někoho z rodiny. Žádat o peníze však nebývá úplně příjemné. Ale například u vlastních dětí, které mají skutečný zájem na blahu svých rodičů, by neměli starší lidé s požádáním o pomoc váhat.  Vždyť rodiče pro děti udělali určitě mnohem více, než o co by žádali.

Úvěr nebo půjčka od banky nebo nebankovní instituce

Zbytečně zadlužovat se nevyplácí. Když ale člověk nutně potřebuje peníze a je si jistý, že bude mít úvěr navýšený o úroky z čeho splatit, aniž by ohrozil kvalitu svého života, pak lze půjčku doporučit jako možnost získání financí.

Problémem ale je, že úvěry pro lidi v důchodu nejsou dostupné.  Získat úvěr od banky je pro občany starší 70 let v Česku prakticky nemožné. Nevýhodou běžných úvěrů je také to, že je člověk musí měsíčně splácet a to dokáže Váš rozpočet velmi nepříjemně zatížit. Úvěr nebo půjčka sice znamená,  že člověk nejdříve získá peníze, ale pak musí splácet výrazně více kvůli navýšení o úroky.

Krátkodobý nedostatek peněz lze řešit kreditní kartou. Poskytovatelé takových karet svým klientům nabízejí výhodnou možnost splatit čerpané prostředky bez navýšení o úrok Avšak toto tak zvané bezúročné období bývá omezeno na ca. 45 dní a pokud člověk půjčené peníze v této lhůtě nesplatí, tak musí platit vysoké úroky.

Obecně tedy úvěry, které vyžadují pravidelné splácení seniorům nelze doporučit nebo jen v naléhavých případech a krátkodobě.

Pro vlastníky nemovitosti přícházejí v úvahu ještě možnosti spojené s prodejem nemovitosti

Pokud je senior majitelem více nemovitostí, pak může nemovitost, ve které nepobývá prodat a získat tak potřebné peníze. Pokud senior ovšem vlastní pouze nemovitost, ve které bydlí, pak lze prodej doporučit pouze v případě, že má jasnou představu o tom, kde chce nadále a za jakou cenu dlouhodobě bydlet. Jaké jsou možnosti?

  • Prodej nemovitosti a nákup levnější nemovitosti

Prodejem nemovitosti a přestěhováním se do levnější/menší lze získat dostatek prostředků a ušetřit i na nákladech na bydlení. Avšak stěhování je nepříjemnost. Člověk musí opustit známé prostředí, mnohdy opustit přátele a zvykat si na nové. To bývá pro seniory často velmi nepříjemné. Proto lze toto řešení doporučit jen tomu, kdo není na svůj původní domov nebo lokalitu příliš vázán nebo chce prostě udělat změnu v tomto směru.

  • Prodej/Převod nemovitosti důvěrné známé osobě s právem dožití

V případě dobrých rodinných vztahů lze nemovitost převést např. na děti. V takovém případě je třeba právně ošetřit, že rodiče mohou v bytě/domě dožít a že děti dotyčnou nemovitost nemohou nikomu jinému pronajímat ani prodat. Nepříjemnost může nastat, pokud se vztahy časem zhorší a děti začnou z pozice vlastníka nemovitosti dělat svým rodičům problémy. Toto riziko je možné minimalizovat, jestliže je na děti převedena jen část nemovitosti nebo lépe celou nemovitost až po smrti.

Tento druh „obchodu“ mohou senioři uzavřít s jakoukoli osobou, které velmi důvěřují. Nemusí se tedy jednat pouze o rodinné příslušníky. My ovšem od tohoto řešení odrazujeme, neboť ztrácíte flexibilitu, tj. pokud se jednou rozhodnete odstěhovat, např. se zamilujete nebo to nedovolí Váš zdravotní stav, tak už svého práva dožití nevyužijete a nic navíc nezískáte. Pokud za života svou nemovitost na někoho převedete, přicházíte také o příp. budoucí nárůst ceny nemovitosti. Nepříjemný je i psychologický faktor, tj. ten na koho nemovitost převedete vydělá tím více, čím dříve senior zemře a to někdy vede k nepěkným tlakům na seniory a snaha o vystrnadění, prostě ztrátou vlastnictví senior ztrácí plnou kontrolu nad nemovitostí, jsou, bohužel, známy i případy, kdy o svou nemovitost přišli a to, i když převedli nemovitost na vlastní děti. Problém také může nastat, pokud se osoba, ne kterou nemovitost převede, dostane do exekuce, tam můžete reálně o nemovitost přijít a může Vám být vyplacena finanční částka, která právo dožití kompenzuje.

  • Prodej nemovitosti a bydlení v nájmu nebo pečovatelském domě

Existuje i možnost, že prodáte svůj byt nebo dům, ve kterém bydlíte a začnete bydlet v nájemním bytě nebo domě. Toto řešení má ale svá rizika. Největší je zřejmě to, že nájemné může stoupat a člověk se tak může dostat do situace, kdy nebude schopen ze svých příjmů nájem platit.  Toto riziko je tím větší, čím rychleji člověk peníze z prodeje vlastní nemovitosti utratí. Riziko se také zvyšuje, pokud je nájem vyšší než starobní důchod nebo tvoří jeho podstatnou část.

  • NOVĚ: ZPĚTNÁ NEBOLI REVERZNÍ HYPOTÉKA

Novou možností, jak získat peníze v důchodu, je zpětná hypotéka. Její bezpečnou podobu úvěrového modelu nabízí v České republice jako jediná společnost FINEMO.CZ. Nabízí ji pod názvem Renta z nemovitosti. A jak tato zpětná hypotéka funguje? Senior, který vlastní nemovitost, získá peníze ve formě úvěru na cokoliv a nemusí je za svého života, pokud v nemovitosti bydlí, splácet zpět. Takže si navýší svůj rozpočet (jednorázově, průběžně nebo kombinovaně) a nemusí si dělat starosti s tím, jak úvěr splatí. Splatnost nastane až po smrti důchodce (nebo obou manželů), případně při odstěhování se nebo prodeji nemovitosti.

Tak věříme, že jsme uvedli všechny hlavní možnosti, jak mohou senioři získat peníze, pokud si myslíte, že ne, napište nám, děkujeme:-)

Stáhněte si brožuru zdarma Chci požádat o prvotní kalkulaci
Pro informace volejte 233 321 850 Zpět na všechny příběhy
FINEMO.CZ SE, Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00
IČO 05253683, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.H 1778