Pro dědice

Odpovídáme na nejčastější dotazy

Vítejte na stránkách pro dědice, zde se snažíme odpovědět na otázky dědiců v případě, že zesnulý senior uzavřel Rentu z nemovitosti.

Odpovídáme na nejčastější dotazy

O produktu

Renta z nemovitosti je úvěrový produkt (tzv. zpětná hypotéka), jenž pomáhá seniorům získat finance, které mají senioři uložené v nemovitosti, aniž by museli nemovitost prodávat. Zakladatelé FINEMO.CZ a také všichni naši kolegové dělají maximum pro to, aby komunikace jak při sjednání a uzavření produktu, tak při jeho splacení proběhla korektně a bezproblémově.

 

Reverzní hypotéku poskytuje společnost FINEMO.CZ pod obchodním názvem Renta z nemovitosti od FINEMO.CZ. Jedná se o pravidelně nesplácený, doživotní úvěr pro seniory zajištěný zástavním právem v katastru nemovitostí.

Úvěr je vyplácen najednou nebo postupně a umožňuje seniorům nadále důstojně žít v jejich nemovitosti a vlastnit ji. Senior má za povinnost se o nemovitost starat.

Splacení úvěru včetně úroků nastane až po smrti klienta (a to druhého, pokud jsou dva), nebo jakmile se klient z nemovitosti odstěhuje. Klient se může rozhodnout úvěr splatit kdykoli předčasně.

Produkt je vhodný pro seniory, kteří potřebují peníze a chtějí nadále žít ve své nemovitosti, aniž by se vzdávali svého vlastnictví.

 

Při uzavření produktu – úvěru dbáme na to, abychom seniorovi produkt řádně vysvětlili a senior měl dostatek času si vše v klidu promyslet. Zároveň seniory aktivně vyzýváme k tomu, aby před uzavřením smlouvy toto rozhodnutí probrali jak v rodině, tak s dalšími případnými dědici. Snažíme se vždy o maximální transparentnost a srozumitelnost celého procesu a smluvní dokumentace. Smlouvu se seniorem uzavírají důvěryhodní a odborně způsobilí pracovníci. Podpis seniora je vždy ověřen. Před uzavřením produktu Renta z nemovitosti FINEMO.CZ velmi důkladně posuzujeme bonitu seniora. Pečlivě provádíme vnitřní kontrolu jak jednotlivých smluv, tak nastavení našich procesů a dokumentace. Záleží nám na důsledném dodržování právních předpisů, proto spolupracujeme s advokátem, compliance officerem, provádíme pravidelný audit a o naší činnosti předkládáme pravidelné výkazy ČNB. Zakládáme si na čestném a slušném jednání se všemi seniory, osobním přístupu a respektu k individuálním zájmům jednotlivých seniorů.

Při splacení produktu – úvěru dbáme na řádnou komunikaci s dědici, notáři, případně dalšími osobami (např. realitní makléři, právní zástupci dědiců atd.). V rámci předcházení  případných nedorozumění, preferujeme písemnou komunikaci (ideálně emailem). Při splacení úvěru  prodejem nemovitosti, poskytujeme veškerou potřebnou součinnost při prodeji nemovitosti.

Níže reagujeme na nejčastější otázky dědiců

Jak mohu požádat o vyčíslení dluhu, pohledávky?

Prosím pošlete nám email na rokoska@finemo.cz, příp. i na obecný email info@rentaznemovitosti.cz.  V emailu prosím napište, o jaké číslo smlouvy se jedná, jaký máte vztah k zemřelému a zároveň přiložte úmrtní list seniora, což nám pomůže posoudit, že jste oprávněný dědic zesnulého seniora.

Můžete mi poslat kopii smlouvy o úvěru a příp. související smluvní dokumentace?

Ano, ale musíte nám prokázat Vaše příbuzenství se zesnulým (ideálně úmrtním listem seniora). Musíme nejprve zjistit, zda jste potenciální dědic. Tyto podklady na vyžádání zasíláme také notáři při zahájení dědického řízení, od kterého pak mohou tyto informace získat i potenciální dědicové.

V kalkulaci je zpracovaný průběh úvěru, proč se liší celková částka ve vyčíslení s částkou v kalkulaci?

Odlišnost je dána faktem, že úroková sazba úvěru se v čase může měnit. Úroková sazba je navázána na mezibankovní sazbu PRIBOR,  která je určována ČNB a je uvedena na webu ČNB. Detailní stanovení úrokové sazby je popsáno v úvěrové smlouvě: Smlouva o produktu Renta z nemovitosti, odstavec 3.7. – Úrok ze spotřebitelského úvěru.

Proč naskakují úroky, když klient zemřel?

Protože je úvěr nadále aktivní a dosud není splacen. Úvěr je úročen po dobu, než je splacen podobně jako jiné úvěry. Proto je úročení zastaveno až po splacení Renty z nemovitosti. 

Pokud jsme 3 dědicové, lze rozdělit splacení na 3 částky?

Ano, lze. Toto nám prosím oznamte písemně. V takovém případě se musí sami dědicové dohodnout, aby částky poslali ideálně ve stejném měsíci a tak, aby to dohromady odpovídalo celkové částce na vyčíslení.

Proč nepoužíváte variabilní symbol?

Nepotřebujeme jej. Dokážeme platbu identifikovat dle jiných parametrů: např. vlastník účtu, ze kterého byla Renta z nemovitosti splacena; uvedením kódu smlouvy do poznámky; dle výše splacené částky atd.

Mohu splatit pohledávku prostřednictvím advokátní úschovy?

Ano, můžete. Vzhledem k tomu, že advokátní úschova není zcela bezpečná (v minulosti někteří advokáti peníze klientů zpronevěřili), tak používáme raději námi prověřeného důvěryhodného advokáta. Nebo dle dohody lze použít  bankovní úschovu.

Kdy bude podán návrh na výmaz v katastru nemovitostí?

Návrh na výmaz na katastr podáváme a hradíme my, a to zpravidla nejpozději do 21 pracovních dnů.

Uzavřeli jsme s manželem/manželkou (druhem/družkou) Rentu z nemovitosti a jeden z nás zemřel, co bude dál?

V první řadě upřímnou soustrast. Renta z nemovitosti je navržena tak, aby v nemovitosti mohli dožít oba partneři, kteří smlouvu podepsali. Prosím úmrtí partnera nám oznamte, ideálně zasláním úmrtního listu.

Můžu splatit před nebo během dědického řízení?

Ano, úvěr může být splacen i během dědického řízení. Ideální je se takto domluvit i s ostatními dědici, pokud jich je více. Dědictví vypořádá notář, takže až po skončení dědického řízení bude jasné vypořádání dědictví.

Můžete mi poslat všechny roční výpisy z úvěru?

Ano, ale stejně jako při poskytnutí smlouvy o Rentě z nemovitosti nám musíte nejprve prokázat příbuzenství se zesnulým seniorem (ideálně úmrtním listem).

Proč se navyšují úroky? Proč nejsou úroky stejné po celou dobu trvání úvěru?

Úroková sazba Renty z nemovitosti je navázána na sazbu PRIBOR – více viz odstavec 3.7. ve Smlouvě o produktu Renta z nemovitosti. Tak, jak se mění roste (i klesá) mezibankovní sazba PRIBOR, tak se mění také úroková sazba Renty z nemovitosti. Zároveň existuje i minimální úroková sazba po celou dobu trvání úvěru.

Kdy je ukončena smlouva? Je to až po splacení pohledávky?

Prakticky je smlouva finálně ukončena po úplném splacení pohledávky, nicméně právně je smlouva ukončena již smrtí seniora (či úmrtím druhého seniora, pokud byly ve smlouvě dva senioři, např. manželé). Nicméně standardní splatnost úvěru (nesplacené pohledávky) je dle Smlouvy o produktu Renta z nemovitosti 6 měsíců po smrti (tzn. až poté by začaly nabíhat příp. úroky z prodlení). Jako doklad o řádném splacení úvěru Vám vystavíme potvrzení o splacení úvěru (tzv. kvitanci).

Mohu splatit dluh hypotékou?

Ano, můžete. Domluvte se na poskytnutí hypotéky u Vámi vybrané finanční instituce a my s Vámi budeme spolupracovat při splacení Renty z nemovitosti.

Mohu splatit pohledávku prostřednictvím notářské úschovy?

Ano, můžete. Je to Vaše rozhodnutí. Platbu za notářskou úschovu uhradíte Vy.

Za jak dlouho obdržím potvrzení o splacení úvěru?

Potvrzení o splacení (tzv. kvitanci) Vám vyhotovíme nejpozději do 21 pracovních dnů.

Je možná osobní schůzka ohledně splacení úvěru Renta z nemovitosti?

Obecně preferujeme písemnou komunikaci (např. emailem), aby bylo vše zpětně prokazatelné. Nicméně je možné se s námi písemně dohodnout a pak se s Vámi rádi osobně setkáme, a to za účasti zástupce FINEMO.CZ a našeho právníka. 

Sledujte nás

Úrok činí aktuálně 11,9 % ročně a spolu s půjčkou je splatný až při vyrovnání reprezentativní příklad zde.
Minimální roční úroková sazba platná po celou dobu trvání úvěru je 10,9 %, viz dokument Trvale přístupné informace bod 6.

Nahoru
Chci Rentu 233 321 850